Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi gremium, które pomaga Proboszczowi we wszystkich istotnych sprawach związanych ze wspólnym dobrem, jakim jest parafia. Zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Rada działa pod przewodnictwem Proboszcza i posiada jedynie głos doradczy. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej z dnia 8 kwietnia 1992 r. stanowi, że celem Rady jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Członkowie Rady są wybierani przez Proboszcza i przez parafian na 5-letnią kadencję. Członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej może zostać katolik autentycznie religijny, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet. Przynależność do Rady jest funkcją honorową. W Parafii p.w. Świętej Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzi Proboszcz oraz 10 członków.
W kadencji 2016-2020 Parafialną Radę Duszpasterską tworzą ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Bogusława Bryja, Bernard Czech, Maria Chylińska, Ewa Fijałkowska, Sebastian Janusz, Jan Kaleta, Alojzy Lysik, Dorota Macioszek, Adam Niesłony i Karol Noga.
W kadencji 2011-2015 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzilii ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Marek Bryja, Alojzy Lisik, Wanda Skowyra, Zygmunt Starzyński (zm. 26.02.2015 r.), Bożena Dębowska, Krystyna Kozłowska, Jan Kaleta, Maria Chylińska, Bernard Czech, Adam Niesłony i Piotr Zamelski. Zasługą Rady tej kadencji było przygotowanie jubileuszu 25-lecia konsekracji kościoła i 35-lecia erygowania parafii, w tym zebranie środków potrzebnych na przeprowadzenie remontu kościoła parafialnego.
W kadencji 2005-2010 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Grzegorz Kulpa, Zygmunt Starzyński, Alojzy Lisik, Marek Bryja, Karol Noga, Jerzy Tiszbierek, Stanisław Kozłowski, Dariusz Pawlicki, Wanda Skowyra i Bernard Wittke. Szczególnym osiągnięciem tej kadencji Rady była budowa parkingu przy kościele parafialnym.
W latach 1992-2005 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili m.in. ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Franciszek Wittke, Marek Tomczak, Marek Bryja, Czesław Dawidowicz, Ewald Sowa, Elżbieta Malik, Adelajda Bul, Monika Josek, Maria Gwizdak, Jan Spik i Leokadia Kalinowska.
W latach 1987-1992 w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzili ks. Alfred Michalik (Proboszcz) oraz Panie i Panowie: Edmund Kulpa, Bronisław Dawidowicz, Maria Dawidowicz, Maria Wrzód, Elżbieta Gogolok, Franciszek Bigos, Jan Czok, Gabriela Henek, Monika Josek, Andrzej Moczia (Chmielowice), Cecylia Buchner, Krzysztof Szewczyk, Kornelia Knosala, Karina Barchańska (Dziekaństwo), siostra Aleksandra (katechetka), Adelajda Kuchnia (organistka), Hubert Kuchnia, Beata Kuchnia i Urszula Strzałka (Żerkowice).

 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej są osobami świeckimi, którzy sprawują tą posługę z upoważnienia biskupa diecezjalnego. Funkcję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w parafii św. Anny Samotrzeciej pełnią Panowie: Marek Tomczak, Marek Bryja, Alfred Gurbierz, Alojzy Lisik, Karol Noga i Krzysztof Bujalla. Szafarzem Najświętszego Sakramentu był również Pan Ewald Sowa (zm. 21.04.2001 r.).

 

Organistki

W kościele parafialnym św. Anny Samotrzeciej jako organistki pracują Panie Katarzyna Pawlicka (od 1983 r.) i Aneta Malik (od 1990 r.). W latach 1950-1989 organistką była Pani Adelajda Kuchnia.

 

Zakrystianka

Zakrystianką w kościele parafialnym św. Anny Samotrzeciej jest od 1992 r. Pani Maria Duda. Wcześniej funkcję tą wykonywały Panie Łucja Okos, Jadwiga Pudelko, Teresa Niestrój oraz siostry zakonne z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

 

Ministranci

Ministrantami w parafii św. Anny Samotrzeciej są chłopcy i młodzież męska, którzy przeszli okres przygotowawczy jako kandydaci. W tym czasie kandydat na ministranta stopniowo wdraża się w poszczególne dziedziny służby ministranckiej. Posługa ministranta obejmuje służbę przy ołtarzu w czasie Mszy Świętej i nabożeństw oraz towarzyszenie kapłanowi w czasie wizyt duszpasterskich (tzw. kolędy) i pogrzebów. Ministranci, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej lub III klasę gimnazjum są wolontariuszami i nadal mogą pełnić służbę przy ołtarzu.

 

Marianki

Marianki są grupą formacyjną dziewcząt, które widzą wzór dla siebie w Matce Bożej. Widocznym znakiem przynależności do marianek jest noszenie medalika Niepokalanego Poczęcia oraz realizowanie w życiu cnót katolickich. W parafii św. Anny Samotrzeciej marianki (Dzieci Maryi i  Młodzież Maryjna) wystawiają maryjne poczty sztandarowe podczas większych uroczystości oraz uczestniczą w zebraniach formacyjnych. Opiekę nad Mariankami sprawuje Pani Małgorzata Frelich.

 

Lektorzy Słowa Bożego

Lektorami Słowa Bożego są osoby, które ukończyły kurs lektorski i zostały przyjęte do grona Lektorów przez Ks. Biskupa. Ich zadaniem jest głoszenie Słowa Bożego poprzez czytanie fragmentów Pisma Świętego w czasie Mszy św. oraz codzienną postawę wierności nauce Jezusa Chrustusa. Służba lektora jest widocznym znakiem życia prawdą wyrażoną w Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom poprzez pobożne życie.
Od 2010 r. Słowo Boże czyta również Pan Jan Kaleta, emerytowany aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony