Patronka parafii św. Anna Samotrzecia

patronkaŚwięta Anna jest babcią Pana Jezusa, matką Najświętszej Maryi Panny i żoną św. Joachima. Tradycyjny wizerunek przedstawiający św. Annę trzymającą na ramionach Pana Jezusa i Matkę Bożą nazywany jest wizerunkiem Świętej Anny Samotrzeciej. W prezbiterium kościoła w Opolu-Chmielowicach znajduje się kopia figurki Świętej Anny Samotrzeciej czczonej w Sanktuarium na Górze Świętej Anny. Liturgiczne Wspomnienie Świętych Joachima i Anny przypada 26. lipca, jednak w diecezji opolskiej w dniu 26. lipca obchodzona jest Uroczystość Świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny, po niej zaś, 27. lipca, obchodzi się Wspomnienie Świętego Joachima Ojca Najświętszej Maryi Panny. Parafialny odpust ku czci św. Anny poprzedzony jest 9-dniową nowenną. Główna suma odpustowa sprawowana jest w niedzielę o godz. 11.00. Data uroczystości odpustowych przypada na niedzielę najbliższą dacie 26. lipca. Jeżeli Uroczystość Świętej Anny przypada w niedzielę, Odpust obchodzony jest 26. lipca. Jeżeli 26. lipca przypada w poniedziałek, wtorek lub środę, Odpust obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą dzień 26. lipca. Jeżeli natomiast 26 lipca przypada w czwartek, piątek lub sobotę, Odpust obchodzony jest w niedzielę następującą po dniu 26. lipca. W ramach uroczystości odpustowych odbywają się także 4 odpusty stanowe: kobiet (w Uroczystość Świętej Anny), mężczyzn (w dzień wspomnienia św. Joachima), chorych i zmarłych. Z obchodami odpustowymi w parafii związane są dwa zwyczaje: ofiara imieninowa kobiet i namaszczenie maścią św. Anny. Ofiara imieninowa kobiet to prezent materialny składany przez kobiety dla kościoła w dzień święta jego Patronki. Z kolei namaszczenie maścią św. Anny dokonywane przez kapłana jest pobożnym zwyczajem, który nie stanowi sakramentu lub sakramentalium. Maść św. Anny wytwarzają wg tradycyjnej receptury klauzurowe siostry Dominikanki z klasztoru w miejscowości Święta Anna (gm. Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski). Maść jest lekarstwem na choroby skórne, ponadto Siostry Dominikanki wspierają chorych swoimi modlitwami. Obrzęd namaszczenia ukazuje przede wszystkim potrzebę modlitwy zarówno w zdrowiu jak i w czasie choroby.
W roku 2015 obchodzony był jubileusz 70-lecia obecności figury św. Anny Samotrzeciej w Chmielowicach. Z tej okazji figura oraz otaczająca ją gloria zostały poddane renowacji, a także zainstalowany został mechanizm zasłaniania figury.

 

O parafii

Parafia św. Anny Samotrzeciej należy do diecezji opolskiej, dekanat Opole – Szczepanowice. Administracyjnie obejmuje dwie dzielnice miasta Opola (Chmielowice i Żerkowice) oraz wieś Dziekaństwo (gmina Komprachcice, powiat opolski). Parafia została erygowana w 1980 r., a kościół parafialny p.w. św. Anny Samotrzeciej został konsekrowany w 1990 r. W parafii mieszka ok. 2,5 tys. osób. Z parafii pochodzą m.in. ks. dr Mateusz Potoczny (święcenia 3 czerwca 2006 r.), ks. Tomasz Łuczkowski (święcenia 20 maja 2018 r.) oraz s. Edmunda Gizela Okos SSND (pierwsza profesja 17 lipca 1983 r.).
W każdej parafii diecezji opolskiej przez jeden dzień w roku odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W parafii św. Anny Samotrzeciej adoracja odbywa się w dniu 13. grudnia każdego roku.

 

Duszpasterze

do 1929 r.: miejscowości należą do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (ówczesna kolegiata, obecnie katedra)
1929-1980: miejscowości należą do parafii p.w. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach
1945-1978: filia parafii p.w. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach, w kaplicy posługują m.in. o. Feliks Kos OFM, ks. Karol Kwiatkowski, ks. Walenty Wyględa, ks. Jan Piechoczek, ks. Edmund Podzielny, ks. Henryk Wolny, ks. Piotr Kosmol, ks. Hubert Skomudek
1978-1980: ks. Alfred Michalik (wikariusz parafii p.w. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach z uprawnieniami samodzielnego duszpasterza)
1980-2018: ks. Alfred Michalik (proboszcz)
od 2018 r.: ks. Jacek Biernat (proboszcz)

 

„Annales” – gazetka parafialna

Od 1990 r. wydawana jest gazetka parafialna „Annales” ukazująca się co tydzień w niedzielę. Wcześniej ukazywała się nieregularnie jako biuletyn informacyjny związany z budową kościoła parafialnego. Pierwsze 300 numerów ukazało się pod tytułem „W naszym Kościele”, 12 maja 1996 r. gazetka otrzymała tytuł „Annales”, który w języku łaciński oznacza „roczniki, annały”, a także nawiązuje do imienia patronki parafii – Św. Anny. Założycielem i redaktorem gazetki do 19 sierpnia 2018 r. był ks. proboszcz Alfred Michalik, który przygotował 1386 numerów. Od 26 sierpnia 2018 r. gazetkę redaguje ks. proboszcz Jacek Biernat. Szatę graficzną zaprojektował Pan Andrzej Sznejweis. Gazetkę można nabyć w kościele za cenę dobrowolnej ofiary lub pobrać ze strony internetowej parafii. Zawiera plan nabożeństw, nauki duszpasterskie oraz bieżące informacje z życia dzielnic i miejscowości wchodzących w skład parafii. „Annales” jest najdłużej nieprzerwanie ukazującą się gazetką parafialną w diecezji opolskiej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony