Książki, których powstanie wiąże się z życiem parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach

 

opowiesci

„Opowieści na niedzielne popołudnia”

 Autor: ks. Alfred Michalik

Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża. Opole – Chmielowice 2016 (295 s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraelitka

„Piękna Izraelitka. Powieść apokryficzna o św. Annie”

Autor: ks. Alfred Michalik

Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża. Opole – Chmielowice 2015 (386 s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oliwki

„Oliwki kwitnące w Domu Pańskim”

Autor: ks. Alfred Michalik

Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża. Opole 2013 (247 s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gawedy

„Gawędy na niedzielne popołudnia”

Autor: ks. Alfred Michalik

Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża. Opole 2001 (322 s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chmielowice

Chmielowice. Siedem wieków istnienia”

Autor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża. Opole 1995 (119 s.)

Projekt okładki: Andrzej Sznejweis

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony