kosciol„Tutaj wchodzi się, aby kochać Boga, a wychodzi się stąd, aby kochać bliźniego” – głosi napis przed wejściem do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Szkodrze w Albanii. Kościół jest szczególnym miejscem, gdzie ludzie tworzący wspólnotę w Jezusie Chrystusie gromadzą się, aby spotkać Boga w modlitwie, Słowie Bożym i sakramentach (greckie słowo ‚Ecclesia’ oznacza ‚Zgromadzenie’). W Kościele młodsze pokolenia uczą się żywej wiary od pokoleń starszych – również tych, które już odeszły pozostawiwszy po sobie liczne ślady pobożności, a wśród nich także sam budynek kościoła. Kościół jest Domem Bożym, który zapowiada spełnienie się słów Pisma Świętego na końcu czasów: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI” (Ap 21, 3).

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny Samotrzeciej w Opolu (ówczesna wieś Chmielowice) został zbudowany w latach 1986-1990 z inicjatywy ks. proboszcza Alfreda Michalika według projektu inż. arch. Wilhelma Kika. Konstruktorem był inż. Helmunt Wyzgała a kierownikiem robót inż. Mikołaj Mocia. Konsekracji naszej świątyni dokonał ks. bp Jan Bagiński w dniu 7 października 1990 r., w którym przypadają Święto Matki Bożej Różańcowej i rocznica erygowania parafii w Chmielowicach.

W centralnym miejscu prezbiterium, nad głównym ołtarzem i tabernakulum, znajduje się figurka św. Anny Samotrzeciej będąca kopią łaskami słynącej figury z sanktuarium na Górze Świętej Anny oraz wiszący rzeźbiony krzyż. Zgodnie z wielowiekową tradycją w mensie ołtarza umieszczone są relikwie. Po lewej stronie prezbiterium zawieszona jest rzeźbiona figura Matki Bożej, poniżej której stoi zabytkowa drewniana chrzcielnica. Po lewej stronie prezbiterium znajduje się również marmurowy ołtarz Miłosierdzia Bożego. Po prawej stronie prezbiterium zawieszona jest rzeźbiona figura św. Józefa, poniżej której stoi pulpit pod ewangeliarz.

Na lewo od prezbiterium znajduje się prostokątna nisza Matki Bożej Fatimskiej z figurą sprowadzoną z Fatimy i intronizowaną w roku 1997. Na prawo od prezbiterium znajduje się prostokątna nisza św. Jana Pawła II, który w 1983 r. na Górze Świętej Anny poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Również z lewej strony prezbiterium ulokowana jest kaplica p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej z kopią obrazu jasnogórskiego podarowaną przez ks. bp Jana Bagińskiego z okazji konsekracji kościoła.

W nawach bocznych umieszczono osiem witraży przedstawiających historię życia św. Anny. Witraże zaprojektował w 1995 r. dr inż. Jan Rabiej. Obok głównego wejścia do kościoła umieszczone zostały witraże przedstawiające św. Jadwigę Śląską oraz św. Jacka, zaś nad głównym wejściem witraż upamiętniający obchodzoną w 1995 r. pięćdziesiątą rocznicę obecności figurki św. Anny Samotrzeciej w Chmielowicach.

Nad głównym wejściem znajduje się sygnaturka Vox Domini (Głos Pana), która dzwoni w niedzielę i święta na pięć minut przed rozpoczęciem Mszy św. Przed wejściem stoi krzyż misyjny z datami rocznymi misji parafialnych. Przy drzwiach do kościoła w 2018 r. umieszczono pamiątkową tablicę, która informuje o okolicznościach budowy kościoła. Przy dzwonnicy urządzona została kaplica pogrzebowa oraz toalety. Na dzwonnicy znajdują się trzy dzwony noszące imiona św. Jadwigi (największy pośrodku), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (średni, dzwoni o poranku) oraz św. Norberta (najmniejszy).

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony