Rok 2018
W dniu 19 maja ks. diakon Tomasz Łuczkowski przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Andrzeja Czaji, ordynariusza diecezji opolskiej. Jest drugim kapłanem, który pochodzi z parafii św. Anny Samotrzeciej w Chmielowicach. Dzień później, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (20 maja) o godz. 11.00 ks. Tomasz Łuczkowski odprawił uroczystą Mszę św. prymicyjną, po południu zaś poprowadził świąteczne nieszpory. 21 maja odbyły się spotkania księdza prymicjanta z poszczególnymi grupami parafialnymi i zaproszonymi gośćmi.
30 maja dekretem ks. bp Andrzeja Czaji, ordynariusza diecezji opolskiej, na funkcję proboszcza parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach został mianowany ks. Jacek Biernat, dotychczasowy proboszcz parafii Trójcy Świętej we Włodzieninie i proboszcz ex currendo parafii św. Józefa Robotnika w Wojnowicach (gmina i dekanat Branice).
23 czerwca ks. proboszcz Alfred Michalik obchodził jubileusze 75. rocznicy urodzin w 40. rocznicy pracy duszpasterskiej w Chmielowicach. Z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Jubilata oraz odbywało się okolicznościowe przyjęcie w sali parafialnej.
12 sierpnia (w niedzielę) o godz. 9.00 sprawowana była uroczysta Msza św. dziękczynna za 40-letnią posługę duszpasterską ks. Alfreda Michalika w parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach. Przed rozpoczęciem Mszy św. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przed wejściem do kościoła parafialnego, która informuje o jego budowie w 1990 r. z inicjatywy księdza proboszcza. Odsłonięcia w obecności licznie zgromadzonych parafian i gości dokonał Pan inż. Helmut Wyzgała, który był konstruktorem kościoła.
23 sierpnia ks. Alfred Michalik zakończył posługę na funkcji proboszcza parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach. W dniu 24 sierpnia obowiązki proboszcza objął ks. Jacek Biernat. Kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce podczas uroczystych nieszporów niedzielnych w dniu 16 września 2018 r.

 

Rok 2017
Z dniem 1 stycznia Chmielowice i Żerkowice zostały włączone do miasta Opola i wkrótce stały się jego dzielnicami. Zmiany administracyjne skutkowały nadaniem nowych nazw większości ulic. Między innymi: ulica Krótka, przy której znajduje się kościół parafialny, otrzymała imię Mikołaja Moczii a dawne ulice Wojciecha Korfantego i Wschodnia otrzymały nazwę o. Feliksa Kosa. Probostwo zachowało swój adres przy ulicy Nyskiej 6.
W dniach 22-23 marca miała miejsce wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Rudolf Pierskała. Ksiądz biskup celebrował Mszę św. w kościele parafialnym oraz spotkał się z przedstawicielami grup i społeczności parafialnych.
W dniu 6 maja alumn Tomasz Łuczkowski z Chmielowic przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. bp Pawła Stobrawy w kościele seminaryjno-akademickim p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu.
W niedzielę 11 czerwca ks. proboszcz Alfred Michalik obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. W dniu 10 czerwca kapłani z rocznika wyświęconego w 1967 r. odprawili Mszę św. pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Czaji w Katedrze p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu. Następnego dnia uroczystą Mszę św. dziękczynną o godz. 11.00 sprawowali licznie zgromadzeni księża przy udziale parafian i gości. W przyjęciach i spotkaniach jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele różnych grup i stanów mieszkający w parafii oraz zaproszeni goście.

 

Rok 2015
W tym roku przypadły obchody 25-lecia konsekracji kościoła parafialnego, 35-lecia erygowania parafii oraz 70-lecia obecności w Chmielowicach wizerunku św. Anny Samotrzeciej. W pierwszym kwartale roku wnętrzne kościoła zostało poddane gruntownej renowacji, która możliwa była dzięki ofiarności parafian. Remont obejmował m.in. malowanie ścian, odnowienie obramowania tabernakulum i glorii św. Anny oraz zainstalowanie mechanizmu odsłaniania figury św. Anny z towarzyszącymi fanfarami.
W dniu 30 sierpnia parafia w Chmielowicach była gospodarzem gminnych uroczystości dożynkowych, goszcząc przedstawicieli władz, rolników i mieszkańców całej gminy Komprachcice. Po uroczystej sumie o godz. 12.00 mieszkańcy Chmielowic i przybyli Goście bawili się na festynie wiejskim.
W niedzielę, 11 października, o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Czaji, biskupa opolskiego, z udziałem ks. bp seniora Jana Bagińskiego, konsekratora kościoła, i licznych kapłanów. We Mszy św. uczestniczyli kapłani sąsiednich parafii, siostry zakonne z okolicznych klasztorów i rzesza wiernych. Po Mszy św. w sali parafialnej odbyły się przyjęcia dla zaproszonych gości oraz dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie dwuletniego remontu kościoła i przygotowanie uroczystości jubileuszowych. Następnego dnia, w poniedziałek, zaproszeni zostali emeryci i renciści, ministranci i dzieci Maryi oraz wszyscy parafianie.
W niedzielę, 25 października, została przeprowadzona transmisja Mszy św. o godz. 11.00 w Diecezjalnym Radio DOXA. W ramach transmisji przeprowadzono także wywiady z Ks. Proboszczem i przedstawicielami parafii.

 

Rok 2014
W tym roku przeprowadzono renowację zabytkowej chrzcielnicy, która znajduje się w prezbiterium kościoła parafialnego. Zdobienie chrzcielnicy przedstawia scenę chrztu Pana Jezusa z rąk św. Jana Chrzciciela.

 

Rok 2010
W dniu 1 sierpnia 2010 r. w wieku 84 lat zmarła Pani Anna Kulpa, sołtys Chmielowic w latach 1991-2003. Zmarła była osobą zasłużoną dla społeczności Chmielowic, której poświęciła wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Opolu.
W dniach od 26 września do 3 października odbyły się misje parafialne przygotowujące do 30. rocznicy erygowania parafii i 20. rocznicy konsekracji kościoła, które przypadały w dniu 7 października. Misje święte poprowadzili ojcowie Marcin Szafors i Piotr Furman ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Parafianie licznie i aktywnie uczestniczyli w misjach świętych a specjalne błogosławieństwo wystosował ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja. Na zakończenie, podczas niedzielnego nabożeństwa popołudniowego, nastąpiło uroczyste podpisanie aktu zamknięcia misji przez ks. proboszcza, ojców misjonarzy oraz przedstawicieli Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
W dniu 11 października 2010 r. zmarł Pan inż. architekt Wilhelm Kik, projektant kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Anny w Chmielowicach, a także kościołów pod wezwaniem Ducha Świętego w Winowie, pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Opolu – Malinie oraz pod wezwaniem św. Józefa Robotnika we Wrzoskach.

 

Rok 2009
Na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego ukończono budowę parkingu przy kościele parafialnym. Parking z kostki brukowej, wyposażony w 45 miejsc postojowych, wybudowano dzięki ofiarnemu zaangażowaniu członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz pomocy parafian. Na ulicy Krótkiej oddano do użytku oświetlenie, które oświetla również kościół wraz z placem przykościelnym i parkingiem.

 

Rok 2006
W dniu 3 czerwca 2006 r. ks. diakon Mateusz Potoczny przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Alfonasa Nossola, ordynariusza diecezji opolskiej. Dzień później, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odprawił uroczystą sumę prymicyjną w kościele w Chmielowicach. Ks. Mateusz Potoczny jest pierwszym kapłanem pochodzącym z naszej parafii, w sierpniu rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii św. Jakuba w Nysie.
15 lipca 2006 r. w wieku 63 lat zmarł Pan Mikołaj Moczia, człowiek wielce zasłużony dla Chmielowic, parafii i kościoła. Pan Moczia był m.in. przez 5 lat kierownikiem budowy kościoła. Jako, że Zmarły był oficerem Straży Pożarnej, pogrzeb odbył się w asyście strażaków i z udziałem pocztów strażackich z całego województwa opolskiego. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyły rzesze mieszkańców Chmielowic, którym przez całe życie służył swoją pracą wiedzą i doświadczeniem. Został pochowany z honorami na cmentarzu w Osinach. W roku 2017 uchwałą Rady Miasta Opola jego imieniem została nazwana ulica, przy której znajduje się kościół parafialny (dawna ul. Krótka).
W tym roku ukończono prace i dokonano poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej, którą urządzono w dawnym pomieszczeniu gospodarczym w budynku dzwonnicy.

 

Rok 2005
W czerwcu 2005 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic. Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju miejscowości, integracja mieszkańców i reprezentowanie ich interesów. Pierwszym prezesem Towarzystwa został Pan Jerzy Lenartowicz.

 

Rok 2003
Rok 2003 był rokiem jubileuszy Ks. Proboszcza: 60 rocznicy urodzin i 25-lecia pracy duszpasterskiej w Chmielowicach. W związku z tym Ks. Alfred Michalik otrzymał od Ks. Abp Ordynariusza tytuł Dziekana Honorowego. W tym roku alumn Wyższego Seminarium Duchownego z naszej parafii – Mateusz Potoczny – został przyjęty do posługi akolity. W prezbiterium naszego kościoła umieszczony został wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony