Probooszcz

Ks. Jacek Biernat (ur. 1958 r.), proboszcz od 2018 r.

Urodził się 7 grudnia 1958 r. w Zabrzu, pochodzi z parafii św. Anny w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 15 maja 1983 r. z rąk ks. bp Alfonsa Nossola. Bezpośrednio przed objęciem parafii w Opolu-Chmielowicach był proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej we Włodzieninie i proboszczem ex currendo parafii św. Józefa Robotnika w Wojnowicach. Funkcję proboszcza parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach objął z dniem 24 sierpnia 2018 r. Kanoniczne wprowadzenie ks. Jacka Biernata na urząd proboszcza miało miejsce w dniu 16 września 2018 r. podczas uroczystych nieszporów niedzielnych.


Wcześniejsi proboszczowie

Ks. Alfred Michalik (ur. 1943), dziekan honorowy, wikariusz w latach 1978-1980, proboszcz w latach 1980-2018

 

Urodził się 23 czerwca 1943 w Gliwicach-Żernikach jako trzeci i najmłodszy syn Konrada – górnika pracującego na kopalni Mikulczyce i Otylii. Pierwszą placówką, na której pracował tuż po święceniach była parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Po dwóch latach bardzo zgodnej pracy otrzymał przeniesienie do Bytomia, do parafii MNP, w której proboszczem był bardzo znany duszpasterz i liturgista Ks. Dr Waclaw Schenk. Następna placówka, w której pracował przez dwa kolejne lata to nyska katedra Świętego Jakuba, gdzie proboszczem był Ks. Prałat Józef Kądziołka, wielki czciciel i apostoł Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie został skierowany do parafii Świętej Katarzyny w Opolu-Groszowicach, której proboszczem był zacny i pełen ojcowskiej dobroduszności Ks. Wojciech Skrobocz. Ostatnią placówką, na której nominalnie był jeszcze wikarym, była parafia Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, której proboszczem był wówczas Ks. Hubert Skomudek. Jakkolwiek został mianowany wikarym tej parafii, w rzeczywistości był od początku samodzielnym duszpasterzem w Chmielowicach, gdzie znajdowała się kaplica p.w. Świętej Anny Samotrzeciej mieszcząca się w dawnej sali tanecznej.

Pod koniec maja 1978 Ks. Bp Ordynariusz Alfons Nossol zaproponował mu stanowisko Wikarego w Opolu-Szczepanowicach z przeznaczeniem dla samodzielnego duszpasterstwa na terenie wsi Chmielowice, Dziekaństwo i Żerkowice. Dekret pisemny otrzymał pod koniec czerwca 1978 r. a pracę rozpoczął w niedzielę 16 lipca w liturgiczne Wspomnienie MB Szkaplerznej. Ten stan trwał przeszło dwa lata. 7 października 1980 roku Ks. Biskup erygował w Chmielowicach samodzielną parafię p.w. Świętej Anny Samotrzeciej obejmującą również Dziekaństwo i Żerkowice. Nominację na proboszcza nowoutworzonej parafii otrzymał pod koniec października 1980 r. Jeszcze jako samodzielny wikariusz kierował budową domu parafialnego (1978-1979), a jako proboszcz budową kościoła parafialnego p.w. św. Anny Samotrzeciej (1985-1990). W czasie, gdy był proboszczem, z parafii św. Anny wyświęconych zostało dwóch kapłanów: ks. Mateusz Potoczny (2006 r.) i ks. Tomasz Łuczkowski (2018 r.). Obaj w czasie studiów i formacji seminaryjnej mogli liczyć na modlitwę, pomoc i wsparcie swojego proboszcza. W dniu 6 czerwca 2003 r. otrzymał z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola tytuł dziekana honorowego. Jest autorem kilku książek o tematyce biblijnej i duszpasterskiej. W dniu 25 kwietnia 2018 r. złożył rezygnację z funkcji proboszcza na ręce biskupa opolskiego Andrzeja Czaji w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Dekretem z dnia 18 czerwca 2018 r. biskup diecezjalny odwołał ks. Alfreda Michalika z urzędu proboszcza z dniem 23 sierpnia 2018 r. i przeniósł w stan spoczynku. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii p.w. św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach został ks. Jacek Biernat.


Duchowni pochodzący z parafii

Ks. Mateusz Potoczny (ur. 1981), kapłan pochodzący z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodził się w 1981 r. w Opolu, dzieciństwo i młodość przeżył w Chmielowicach. Był zaangażowanym i gorliwym ministrantem. W latach 1996-2000 pobierał naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 2000 wstąpił do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Pracę magisterską napisał pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 3 czerwca 2006 r. w Katedrze Opolskiej z rąk ks. abp Alfonsa Nossola, ordynariusza diecezji opolskiej. Po przyjęciu święceń przez rok był wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie. W latach 2007-2013 przebywał w Rzymie na studiach specjalistycznych z zakresu teologii Kościołów Wschodnich w Papieskim Instytucie Orientalnym, gdzie 27 czerwca 2012 r. obronił rozprawę doktorską. 27 kwietnia 2009 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich nadała mu przywilej birytualizmu dla obrządku grekokatolickiego. Od 1 października 2013 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim, a od 1 października 2014 r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na teologii Kościołów Wschodnich.

 

Ks. Tomasz Łuczkowski (ur. 1992), kapłan pochodzący z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodził się 2 marca 1992 r. w Opolu. Dzieciństwo i młodość przeżył w Chmielowicach. W 2012 r. ukończył technikum ekonomiczne, po czym wstąpił do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Pracę magisterską pt. „Życie religijne i liturgiczne parafii Opole-Chmielowice w latach 1990-2015 w świetle biuletynu Annales” napisał w Katedrze Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego pod kierownictwem ks. dr Mateusza Potocznego. Święcenia kapłańskie przyjął w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2018 r., z rąk ks. bp Andrzeja Czaji, ordynariusza Diecezji Opolskiej. Z powodu remontu Katedry Opolskiej sakramentu święceń udzielono w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Jego zawołaniem na obrazku prymicyjnym stał się fragment Ewangelii wg św. Jana „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16).

 

S. Edmunda Gizela Okos SSND (ur. 1961), siostra zakonna pochodząca z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodziła się w 1961 r. w Komprachicach, dzieciństwo i młodość przeżyła w Chmielowicach. Do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND) wstąpiła 31 grudnia 1980 r. 2 lutego 1981 r. rozpoczęła postulat, a 2 sierpnia 1981 r. nowicjat w Domu Prowincjalnym i Formacyjnym w Opolu przyjmując imię zakonne Maria Edmunda. Pierwsze śluby zakonne złożyła 17 lipca 1983 r., po czym rozpoczęła pracę w domu dziecka. 16 lipca 1986 r. odnowiła trzyletnią profesję zakonną. Śluby wieczyste złożyła 15 lipca 1989 r., następnie pracowała w diecezjalnym Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu. W kolejnych latach pracowała na placówkach w Głubczycach (wśród sióstr chorych i starszych), Bielsku-Białej (w bursie dla dziewcząt) oraz w Katowicach (praca w przedszkolu). Zajmuje się sprawami związanymi z żywieniem dzieci.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony