Aktualności

WYBRANI, ABY SŁUŻYĆ

Dzisiaj rozpoczyna się okres zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, który potrwa do przyszłej niedzieli tj.14 XI.

- Jak zgłosić swoich kandydatów?

PIERWSZY ETAP: Na stoliku z prawej strony, z tyłu kościoła są wyłożone KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW. Należy taką kartę zabrać ze sobą do domu, wypełnić i w ciągu tygodnia (najpóźniej w niedzielę 14 listopada 2021r.) przynieść do kościoła i wrzucić do urny wyborczej stojącej obok stolika z kartami.

DRUGI ETAP: W tygodniu pomiędzy 14 a 21 listopada, kandydaci zostaną poinformowani o mandacie zaufania parafian i ci, którzy wyrażą zgodę zostaną umieszczeni na liście wyborczej. Statut PRD stanowi, że kandydatów po I etapie wyborów powinno być w naszej Parafii nie mniej niż 10 osób. Zgodnie ze Statutem kandydatów na liście wyborczej powinno być nie więcej niż 20.

Ks. Proboszcz posiada uprawnienie do zgłoszenia kandydatów na listę wyborczą, innych niż tych, których przyjmie do PRD poprzez nominację. Na tym etapie ks. Proboszcz wybiera 1/3 członków PRD. Jeśli członek Rady z wyboru ks. Proboszcza znajduje się na liście kandydatów zaproponowanych przez wiernych, należy go z tej listy usunąć, bo będzie członkiem z nominacji ks. Proboszcza.

Jeśli wśród kandydatów na liste wyborczą do drugiego etapu wyborów bądź członków PRD mianowanych przez ks. Proboszcza znajdą się osoby, które zasiadały w PRD przez trzy ostatnie kadencje, na ich kandydowanie na czwartą ks. Proboszcz musi uzyskać zgodę Kurii Diecezjalnej.

W niedzielę 21 listopada Parafianie zostaną poinformowani o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i zostanie ogłoszona lista wyborcza, którą wierni posłużą się podczas drugiego etapu wyborów.

Wybór dokonany przez wiernych w niedziele 28 listopada będzie polegał na postawieniu krzyżyka na karcie wyborczej przy nazwiskach nie więcej niż trzech kandydatów. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż trzy nazwiska lub nie zaznaczy nikogo, głos będzie nieważny.

Komisja skrutacyjna.

Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja skrutacyjna, która składa się z nie mniej niż trzech członków dotychczasowej PRD i jednej osoby spoza jej składu.

W niedzielę 12 grudnia odbędzie się podanie wyników wyborów oraz podanie pełnego składu Rady (z uwzględnieniem 1/3 członków wybranych przez ks. Proboszcza). Tego samego dnia podczas nabożeństwa popołudniowego odbędzie się zaprzysiężenie nowej Parafialnej rady Duszpasterskiej.

 

KANDYDAT DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Kandydatem do Parafialnej rady Duszpasterskiej (PRD) mogą być pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii, cieszący się w niej dobra opinia i nie znajdujący się w sytuacji nieregularnej. Ks. Proboszcz może prezentować własnych kandydatów, innych niż ci, których przyjmie do PRD poprzez nominację.

Kard. Stefan Wyszyński

Kard. Kazimierz Nycz poinformował o wyznaczeniu daty beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i s. Elżbiety Róży Marii Czackiej. Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka uroczystość ta odbędzie się 12 września w Warszawie.

 

Rafał Łączny (KAI) - Warszawa

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego miała się odbyć już w maju ubiegłego roku. Pandemia koronawirusa spowodowała, że uroczystość musiała zostać odwołana. Od tego czasu trwało oczekiwanie na wyznaczenie nowego terminu. Prócz tego pojawiły się informacje o możliwej wspólnej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i s. Czackiej.

Dziś w wydanym komunikacie kard. Kazimierz Nycz poinformował, że zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września bieżącego roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

Podczas uroczystości Ojca Świętego będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się już w 1989 roku. W październiku 2019 papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie.

Z kolei s. Elżbieta Róża Czacka to założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba ludziom niewidomym. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął w grudniu 1987 roku. 27 października 2020 papież Franciszek uznał cud za jej wstawiennictwem.

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony