W związku z odpustem i zbliżającymi się obchodami 40-lecia istnienia naszej Parafii powstała inicjatywa zorganizowania w dniach 18 i 19 lipca 2020 r. (sobota i niedziela) m.in. ogólnoświatowego zjazdu osób należących do różnych grup parafialnych takich jak ministranci, chór i schola. Poszukujemy informacji na temat tych osób oraz ich danych kontaktowych (adres pocztowy / mailowy). Zapraszamy do wypełnienia formularza - ankiety. Dane zbieramy do 15 lutego 2020 r.

Podanie powyższych informacji nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w planowanym zjeździe - chcemy przede wszystkim stworzyć kronikę grup, które istniały przy parafii od początku jej istnienia.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony