Probooszcz

Ks. Jacek Biernat (ur. 1958 r.), proboszcz od 2018 r.

Urodził się 7 grudnia 1958 r. w Zabrzu, pochodzi z parafii św. Anny w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 15 maja 1983 r. z rąk ks. bp Alfonsa Nossola. Bezpośrednio przed objęciem parafii w Opolu-Chmielowicach był proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej we Włodzieninie i proboszczem ex currendo parafii św. Józefa Robotnika w Wojnowicach. Funkcję proboszcza parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach objął z dniem 24 sierpnia 2018 r. Kanoniczne wprowadzenie ks. Jacka Biernata na urząd proboszcza miało miejsce w dniu 16 września 2018 r. podczas uroczystych nieszporów niedzielnych.


Wcześniejsi proboszczowie

Ks. Alfred Michalik (ur. 1943), dziekan honorowy, wikariusz w latach 1978-1980, proboszcz w latach 1980-2018

 

Urodził się 23 czerwca 1943 w Gliwicach-Żernikach jako trzeci i najmłodszy syn Konrada – górnika pracującego na kopalni Mikulczyce i Otylii. Pierwszą placówką, na której pracował tuż po święceniach była parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Po dwóch latach bardzo zgodnej pracy otrzymał przeniesienie do Bytomia, do parafii MNP, w której proboszczem był bardzo znany duszpasterz i liturgista Ks. Dr Waclaw Schenk. Następna placówka, w której pracował przez dwa kolejne lata to nyska katedra Świętego Jakuba, gdzie proboszczem był Ks. Prałat Józef Kądziołka, wielki czciciel i apostoł Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie został skierowany do parafii Świętej Katarzyny w Opolu-Groszowicach, której proboszczem był zacny i pełen ojcowskiej dobroduszności Ks. Wojciech Skrobocz. Ostatnią placówką, na której nominalnie był jeszcze wikarym, była parafia Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, której proboszczem był wówczas Ks. Hubert Skomudek. Jakkolwiek został mianowany wikarym tej parafii, w rzeczywistości był od początku samodzielnym duszpasterzem w Chmielowicach, gdzie znajdowała się kaplica p.w. Świętej Anny Samotrzeciej mieszcząca się w dawnej sali tanecznej.

Pod koniec maja 1978 Ks. Bp Ordynariusz Alfons Nossol zaproponował mu stanowisko Wikarego w Opolu-Szczepanowicach z przeznaczeniem dla samodzielnego duszpasterstwa na terenie wsi Chmielowice, Dziekaństwo i Żerkowice. Dekret pisemny otrzymał pod koniec czerwca 1978 r. a pracę rozpoczął w niedzielę 16 lipca w liturgiczne Wspomnienie MB Szkaplerznej. Ten stan trwał przeszło dwa lata. 7 października 1980 roku Ks. Biskup erygował w Chmielowicach samodzielną parafię p.w. Świętej Anny Samotrzeciej obejmującą również Dziekaństwo i Żerkowice. Nominację na proboszcza nowoutworzonej parafii otrzymał pod koniec października 1980 r. Jeszcze jako samodzielny wikariusz kierował budową domu parafialnego (1978-1979), a jako proboszcz budową kościoła parafialnego p.w. św. Anny Samotrzeciej (1985-1990). W czasie, gdy był proboszczem, z parafii św. Anny wyświęconych zostało dwóch kapłanów: ks. Mateusz Potoczny (2006 r.) i ks. Tomasz Łuczkowski (2018 r.). Obaj w czasie studiów i formacji seminaryjnej mogli liczyć na modlitwę, pomoc i wsparcie swojego proboszcza. W dniu 6 czerwca 2003 r. otrzymał z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola tytuł dziekana honorowego. Jest autorem kilku książek o tematyce biblijnej i duszpasterskiej. W dniu 25 kwietnia 2018 r. złożył rezygnację z funkcji proboszcza na ręce biskupa opolskiego Andrzeja Czaji w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Dekretem z dnia 18 czerwca 2018 r. biskup diecezjalny odwołał ks. Alfreda Michalika z urzędu proboszcza z dniem 23 sierpnia 2018 r. i przeniósł w stan spoczynku. Jego następcą na funkcji proboszcza parafii p.w. św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach został ks. Jacek Biernat.


Duchowni pochodzący z parafii

Ks. Mateusz Potoczny (ur. 1981), kapłan pochodzący z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodził się w 1981 r. w Opolu, dzieciństwo i młodość przeżył w Chmielowicach. Był zaangażowanym i gorliwym ministrantem. W latach 1996-2000 pobierał naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 2000 wstąpił do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Pracę magisterską napisał pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 3 czerwca 2006 r. w Katedrze Opolskiej z rąk ks. abp Alfonsa Nossola, ordynariusza diecezji opolskiej. Po przyjęciu święceń przez rok był wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie. W latach 2007-2013 przebywał w Rzymie na studiach specjalistycznych z zakresu teologii Kościołów Wschodnich w Papieskim Instytucie Orientalnym, gdzie 27 czerwca 2012 r. obronił rozprawę doktorską. 27 kwietnia 2009 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich nadała mu przywilej birytualizmu dla obrządku grekokatolickiego. Od 1 października 2013 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim, a od 1 października 2014 r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na teologii Kościołów Wschodnich.

 

Ks. Tomasz Łuczkowski (ur. 1992), kapłan pochodzący z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodził się 2 marca 1992 r. w Opolu. Dzieciństwo i młodość przeżył w Chmielowicach. W 2012 r. ukończył technikum ekonomiczne, po czym wstąpił do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Pracę magisterską pt. „Życie religijne i liturgiczne parafii Opole-Chmielowice w latach 1990-2015 w świetle biuletynu Annales” napisał w Katedrze Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego pod kierownictwem ks. dr Mateusza Potocznego. Święcenia kapłańskie przyjął w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2018 r., z rąk ks. bp Andrzeja Czaji, ordynariusza Diecezji Opolskiej. Z powodu remontu Katedry Opolskiej sakramentu święceń udzielono w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Jego zawołaniem na obrazku prymicyjnym stał się fragment Ewangelii wg św. Jana „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16).

 

S. Edmunda Gizela Okos SSND (ur. 1961), siostra zakonna pochodząca z Parafii św. Anny Samotrzeciej

Urodziła się w 1961 r. w Komprachicach, dzieciństwo i młodość przeżyła w Chmielowicach. Do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND) wstąpiła 31 grudnia 1980 r. 2 lutego 1981 r. rozpoczęła postulat, a 2 sierpnia 1981 r. nowicjat w Domu Prowincjalnym i Formacyjnym w Opolu przyjmując imię zakonne Maria Edmunda. Pierwsze śluby zakonne złożyła 17 lipca 1983 r., po czym rozpoczęła pracę w domu dziecka. 16 lipca 1986 r. odnowiła trzyletnią profesję zakonną. Śluby wieczyste złożyła 15 lipca 1989 r., następnie pracowała w diecezjalnym Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu. W kolejnych latach pracowała na placówkach w Głubczycach (wśród sióstr chorych i starszych), Bielsku-Białej (w bursie dla dziewcząt) oraz w Katowicach (praca w przedszkolu). Zajmuje się sprawami związanymi z żywieniem dzieci.

 
Początek strony