Ogłoszenia

Pobierz...


annales

05.05.2019 – 18/1423

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * PORZĄDEK NABOŻEŃSTW * OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE

 

Refleksja

Ewangelia dzisiejsza pomaga zrozumieć przemianę, jaka się dokonała w Apostołach po zmartwychwstaniu P. Jezusa. Jak z uczniów stali się nauczycielami, z nieporadnych i bojaźliwych – skuteczni i odważni do bólu. Już wiadomo, że porzucili swoje dotychczasowe życie dla Tego, któremu oddaje hołd całe stworzenie.  Nie dziwi, że za nic mieli groźby religijnych zwierzchników...

     P. Bóg i nas wzywa do tego, żebyśmy bardziej słuchali Jego niż ludzi. W ten sposób nasze życie stanie się inne, zmieni swoją perspektywę. Nie chodzi przecież o to, by poświęcać Bogu trochę czasu w niedzielę, codziennie rano i wieczorem. Wiara powinna przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze myślenie, nasze życiowe wybory. Nie może być takiej sytuacji, że uznajemy się za ludzi wierzących, a jesteśmy za tym, co nie jest zgodne z Ewangelią. Ważna jest więc wierność w sprawach drobnych, jak codzienna modlitwa w rodzinie, regularne uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii, z szacunkiem uczyniony znak krzyża. Wiara prowadzi nas do uczciwości w wykonywaniu pracy, sumiennej nauki w szkole, przestrzegania w codziennym życiu przykazań Bożych i kościelnych. Wiara wskazuje, by podejmować starania o dobro własnej rodziny, godne traktowanie współmałżonka, zaangażowanie w trud wychowania dzieci i młodzieży, dobre traktowanie członków rodziny i pracę nad swoimi wadami. Wiara motywuje nas do tego, by nie pozostawać obojętnym wobec zła, które dzieje się wokół nas. Mamy również rozwijać swoją wrażliwość, by nie przechodzić obojętnie wobec cierpienia i niesprawiedliwości, które dotykają innych ludzi. Nasza codzienność daje nam okazję do świadectwa wiary w Zmartwychwstałego Pana. W ten sposób – jak zauważa papież Franciszek – stajemy się „żywymi pisarzami Ewangelii”.

   

 


Porządek Mszy św. i nabożeństw

III Niedziela Wielkanocna 5.05.2019 – Rok C

PONIEDZIAŁEK 6.05.19r. św. Ap. Filipa i Jakuba – święto

18.00 – Nabożeństwo majowe

18.30 – Za Parafian

 

WTOREK 7.05.19r.

18.00 – Nabożeństwo majowe

18.30 – Za++babcię Zofię Molenda w III rocz. śm., jej męża Zefrina, dziadków Helenę i Adama Kozioł, ciocie Janinę Kozioł, Barbarę i Krystynę Wojciechowskie, ++ z rodzin: Kozioł, Molenda, Matich, Wojciechowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA 8.05.19r. św. Stanisława, B-pa i męcz. - uroczystość

18.00 – Nabożeństwo majowe

18.30 – Za++Annę i Alfreda Pudelko, rodziców Józefa i Marię Bul, dziadków Schneider i Pudelko oraz Wieschalla - Bul

 

CZWARTEK 9.05.19r.

8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.00 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie duszy i darowanie kar w intencji + męża i ojca Antoniego Chrubasik w II rocz. śmierci

17.00 – Nabożeństwo majowe i Msza św.: 1). O Boże błog., zdrowie, opiekę dla Cecylii i Zbigniewa (70 rocz.ur.) Przyszlak

             2). W intencji młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania od Rodziców

 

PIĄTEK 10.05.19r.

18.00 – Nabożeństwo majowe

18.30 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP, św. Anny i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, prośbą o Boże błogosław. i zdrowie dla Waltera Dudek z okazji urodzin

 

SOBOTA 11.05.19r.

18.00 – Nabożeństwo majowe

18.30 – Za ++ teścia Kazimierza Sośnak w rocz. śm., rodziców Leona i Cecylię Rose, dziadków i krewnych z tych rodzin od syna Zdzisława i synowej

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 12.05.19r.

7.30 – Za ++ rodz. Pawła i Albinę Langos, Józefa i Martę Wieczorek, szwagra Alfreda, kuzyna Eryka, ++ z rodz. Langos i Wieczorek

9.30 – SUMA: Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Edeltraudy Lisowskiej z okazji rocz. urodzin od córki Doroty

11.00 – Za + Kunegundę Nowak od wnuka Grzegorza z rodziną. Chrzest św.: Skowyra Gabriela, Wysocka Pola (roczek)

15.00 – Nabożeństwo majowe

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 • Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszego Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. Za wszystkie ofiary składam serdeczne podziękowanie. Majowa kolekta inwestycyjna będzie miała miejsce w niedzielę 19.05., już dzisiaj można po Mszy św. zabrać kopertę na ofiarę. Za tydzień tj. 12.05. kolekta na remont katedry opolskiej. Dzisiaj o g.15.00 Nabożeństwo majowe.

 • Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe. Szczególnie zapraszam dzieci, młodzież, Róże Różańcowe i wszystkich czcicieli NMP. W tym roku podczas tych nabożeństw będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • We wtorek o g.17.00 katecheza dla dzieci z klasy III.
 • W czwartek zapraszam wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną o 17.00
 • W sobotę od g.8.30 odwiedziny chorych i starszych parafian.
 • Zbiórka dla ministrantów w czwartek po Mszy św. szkolnej, spotkanie dla dzieci Maryi w piątek o g.16.30
 • Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św. W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06).
 • Katecheza w ramach przygotowania do Bierzmowania: Kl. VI – środa 17.00 ; kl. VII – wtorek 19.00 ; kl. VIII – środa 19.00 Przypominam kandydatom o udziale we Mszy św. szkolnej i nabożeństwach majowych.

 • Dziękuję rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie naszego kościoła i otoczenia na dzisiejszą uroczystość. W tym tygodniu po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie kościoła następujących parafian: 10.05. (ul.Oliwkowa) Kędzierska Katarzyna, Kowalska Monika, Niespor Anita, Niespor Lidia, (ul.Chabrowa) Sosińska Brygida, (ul.Hortensji) Sowa Maria. 17.05. (ul.Chabrowa) Przyszlak Cecylia, Frymus Alicja, Szewczyk Halina, Korzekwa Mirosława, Markoni Maria, Kraska Małgorzata

 • Za tydzień na Mszy św. o g.11.00 gościć będziemy grupę studentów muzykologii na WTUOp. Studenci pod kierownictwem muzycznym s. Dolores i opieką merytoryczną ks. Stanisława Rabieja przygotowują wyjazd na kolejną, już VI-tą Szkołę Letnią w La Salette – sanktuarium maryjnym  we Francji. Studenci  próbują zebrać potrzebne środki, aby dobrze zrealizować czekające ich zadania. Pobyt w naszej parafii jest okazją do zaprezentowania ich możliwości muzyczno-wokalnych, wspólnej modlitwy podczas liturgii i prośby o wsparcie ofiarami tego przedsięwzięcia. Za okazaną pomoc i życzliwość serdeczne „Bóg zapłać”

   

  Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

       „Duch Święty rozdziela między wiernych liczne dary i łaski duchowe; to bogactwo, powiedzmy «fantazyjne», darów Ducha Świętego ma służyć budowaniu Kościoła. Charyzmaty - słowo dość trudne - są prezentami, które nam daje Duch Święty, zdolnościami, możliwościami... Prezenty te są dawane nie po to, by je chować, lecz by się nimi dzielić z innymi. Nie mają przynosić korzyści osobie obdarowanej, lecz być użyteczne dla ludu Bożego. Natomiast jeśli jakiś charyzmat, jeden z tych prezentów, służy potwierdzeniu własnej wartości, można powątpiewać, czy jest to autentyczny charyzmat lub czy się nim żyje wiernie”

                                                                                                                  (papież Franciszek).

 

 

 

 Złota myśl tygodnia

Żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.

Albert Camus

 

 


„Gazetka parafialna ANNALES jest wydawana przez parafię św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej”.

 
Początek strony