Niedzielne Msze Święte

7:30
9:30 (SUMA)
11:00
Nieszpory: 15:00

Modlitwa do Świętej Anny

O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych,

schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących.

Broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego,

Twojej córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi,

dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Amen.

Pobierz...


annales

2.06.2019 – 22/1427

ŻYCIE RELIGIJNE PARAFII CHMIELOWICE * PORZĄDEK NABOŻEŃSTW * OGŁOSZENA DUSZPASTERSKIE

 

Refleksja

Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła, co zostawiła. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem czy z mistrzem oznacza niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowiedzialność za innych, za kontynuację dzieła. Zmartwychwstały Pan tuż przed powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego i błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa ma trwać w Kościele. Apostołowie mają być świadkami Jezusa. Zmartwychwstały Pan streszcza w kilku słowach istotę Dobrej Nowiny: co się stało? Mesjasz umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Konsekwencje: w Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą sami. Zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”. Zmartwychwstały będzie nadal obecny w swoim Kościele, ale ta obecność będzie miała już inny charakter. Nie może już być dłużej z uczniami fizycznie, jako człowiek, będzie z nimi przez swojego Ducha. Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Człowieczeństwo Jezusa było naczyniem, w którym Bóg dał siebie światu, teraz nasze człowieczeństwo namaszczone „mocą z wysoka” ma być naczyniem, dzięki któremu Bóg nadal udziela siebie światu. Jezus był naczyniem doskonałym, my jesteśmy naczyniami glinianymi, podatnymi na rozbicie. Ale jesteśmy uzbrojeni przez Ducha, który cierpliwie uzupełnia nasze niedoskonałości. Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie strony, podążały byle gdzie czy za byle kim. Mieć głowę w niebie – to mieć nadzieję większą niż wszelkie ziemskie cele, to oddychać wiecznością nawet w dusznej ziemskiej atmosferze.

ks. Tomasz Jaklewicz

 


Porządek Mszy św. i nabożeństw

Niedziela 2.06.2019 – Rok C

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

PONIEDZIAŁEK 3.06.19r.  św. Karola Lwangi i towarzyszy

18.30 – Za + Gabrielę Maciak i nabożeństwo czerwcowe

 

WTOREK 4.06.19r.

18.30 – Diękcz-błag. w intencji rodziny Nowak, za dzieci i wnuki oraz nabożeństwo czerwcowe

 

ŚRODA 5.06.19r. św.Bonifacego, b-pa i męczennika – wsp.

18.30 – Za ++ rodziców Czesławę i Stanisława Zamelskich, ++ z rodzin Brodowiak i Zamelski, + Michała Łaszkiewicza i nabożeństwo czerwcowe

 

I CZWARTEK 6.06.19r.

8.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.00 – Za ++ rodziców Nicpoń i Gurbierz, brata Józefa, bratowe Helenę i Małgorzatę oraz ++ dziadków i wszystkich krewnych

17.00 – SZKOLNA: 1). O powołania kapłańskie i zakonne

2). Za+Sławomira Śmigulec w 30 dzień po śmierci i nabożeństwo czerwcowe

18.00 – Nauka przedchrzcielna w kościele

 

I PIĄTEK 7.06.19r. Nawiedzenie NMP – święto

18.30 – Za ++ z rodzin Wocka, Groehl i Skrzypczyk i nabożeństwo czerwcowe

 

SOBOTA 8.06.19r. św. Jadwigi Królowej – wspomn.

16.00 – CHRZEST ŚW.: Maja i Amelia Burross

18.00 – Nabożeństwo czerwcowe

18.30 – Za ++ męża i ojca Klaudiusza Neuwalda, rodz. Gertrudę i Aleksandra Kandziora, Martę Pasieka, 3 braci, bratową i ++ krewnych z tych rodzin

 

NIEDZIELA 9.06.19r. – Urocz. Zesłania Ducha Świętego

7.30 – Dziękcz.-błag. w intencji Wiesławy i Józefa Jędryas ich dziecii wnuki

9.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Henryki Wilk w 70 rocz. urodzin, za dzieci i wnuki

11.00 – Dziękcz.-błag. w intencji Elżbiety i Franciszka w 60 rocznicę Sakramentu Małżeństwa oraz w intencji ich dzieci

15.00 – Nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa

 


Ogłoszenia duszpasterskie

 • Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, zapraszam o g.15.00 na Nabożeństwo czerwcowe, po nabożeństwie zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych, a przed kościołem do puszek możemy złożyć swoją ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej.

 • W miesiącu czerwcu zapraszam wszystkich na codzienne nabożeństwa ku czci Najśw. Serca P. Jezusa. W tym tygodniu nabożeństwo to będzie połączone z Nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego.

 • W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek miesiąca. Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych: czwartek o g.16.30,  piątek o g.17.30

 • W sobotę 8 czerwca od g.8.30 odwiedziny chorych i starszych Parafian.

 • Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 • W poniedziałek o g.19.30 zapraszam na spotkanie Kręgu Biblijnego.

 • We wtorek o 17.00 katecheza dla dzieci komunijnych z klasy III, w czwartek o g.17.00 Msza św. szkolna.

 • Spotkanie dla dzieci Maryi w sobotę o g.10.00

 • Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św. W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06).

 • Jeszcze do niedzieli 9.06. przyjmuję zgłoszenia udziału w pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę. Spotkanie organizacyjne dla uczestników odbędzie się w piątek 14 czerwca o g.19.00 w kościele.

 • Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała dlatego proszę wzorem minionych lat, przygotować ołtarze na procesję Eucharystyczną. Odpowiedzialni za ołtarze są: I – Parafianie z Żerkowic, II – Parafianie z Dziekaństwa, III – Parafianie z Chmielowic i IV – Rodzice dzieci z kl. III oraz młodzieży bierzmowanej.

 • «W sobotę 18 maja rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco zachęcam Parafian do włączenia się w ten projekt. Szczegółowe informacje na stronie www.darna100.pl.»

 • We wtorek 11 czerwca odbędzie się wycieczka dla kl. IV a, zwycięzców w konkursie frekwencji na Roratach 2018

 • Dziękuję kolejnej grupie za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie kościoła następujących parafian: (ul. Sadowa) Lellek Irena, Aniserowicz Joanna, Aniserowicz Agata, Sławińska Krystyna, Paluch Maria.

 • Następna grupa sprzątająca to: 14.06.(ul. Sadowa) Dobkowska Anna, Koziołek Sybilla, (ul.Cichosza) Kornek Anna, Kornek Agata, Okonkowska Iwona.

 

 

 

*   *   *

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

     „Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego w naszym sercu i pozwalamy Mu działać, sam Chrystus staje się w nas obecny i nabiera kształtu w naszym życiu; przez nas On sam, Chrystus, będzie się modlił, przebaczał, napełniał nadzieją i pociechą, służył braciom, stawał się bliski potrzebującym i ostatnim, tworzył jedność, zasiewał pokój. Pomyślcie, jakie to jest ważne: za pośrednictwem Ducha Świętego sam Chrystus przybywa, by czynić to wszystko pośród nas i dla nas. Dlatego ważne jest, by dzieci, chłopcy i dziewczęta przyjmowali sakrament bierzmowania". (papież Franciszek).

 

 Złota myśl tygodnia

Jako Ci, którzy uwierzyliśmy Bogu, otwierajmy się na wciąż nowe

powiewy Ducha Świętego i Jego dary. Pozwólmy Mu działać w nas

i przez nas. „Kościoła nie trzeba budować, trzeba nim żyć”.

Papież Benedykt XVI

 

 

INFORMACJE DIECEZJALNE

 • Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: 10 00 – Modlitwy w intencji młodego pokolenia; 11 00 – Msza Święta w Grocie Lourdzkiej;14 30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice.

 • Marsz dla Życia i Rodziny w Opolu. Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych całej diecezji do zamanifestowania publicznej wdzięczności za życie, które jest darem Boga, a także do radosnego świadectwa prawdzie o świętości każdej rodziny i każdego życia. Okazją ku temu będzie Marsz dla Życia i Rodziny, który pod hasłem: «Rodzina wspólnotą pokoju» przejdzie ulicami Opola w niedzielę 2 czerwca. O godzinie 12.00 w Katedrze Opolskiej odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście ulicami miasta do Parku Nadodrzańskiego, gdzie odbędzie się piknik rodzinny.

 • Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. W sobotę 8 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. O godz. 9.30 zostanie odmówiony Różaniec, podczas którego będzie okazja do spowiedzi. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan. Od godz. 12.15 zaś zaplanowano drugą część modlitewną spotkania: Drogę Krzyżową, kazanie, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo na sposób lourdzki.

 • Dziecięcy Koncert Uwielbienia. Zapraszamy rodziny z dziećmi do wspólnego uczestnictwa w Dziecięcym Koncercie Uwielbienia, który odbędzie przy kościele Ducha Świętego w Opolu-Winowie w niedzielę 9 czerwca b.r. o godz. 16.00.

 • 10. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny. Wszystkich, którzy pragną połączyć pasję wędrowania z kijkami z modlitwą i przekonać siebie i innych, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”, zapraszamy do wzięcia udziału w 10. Diecezjalnej Pielgrzymce Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Św. Anny, która odbędzie się w sobotę 22 czerwca br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, Msza Święta w Bazylice św. Anny na Górze Św. Anny ok. godz. 14.00, powrót do Gogolina będzie możliwy autokarem. Zgłoszenia u p. Piotra Giecewicza mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 77 4076930.

 • Narodowa pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę. W przeddzień Dnia Ojca, sobotę 22 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się kolejna Pielgrzymka Mężczyzn – «Męskie Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu Królowej» pod hasłem «Powołani do męskości». Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszamy wszystkich mężczyzn naszej diecezji. W programie m.in.: godz. 10.00 – wprowadzenie muzyczne i męskie uwielbienie; od godz. 11.00 wykłady i świadectwa wokół tematu «Powołanie mężczyzny» (Jacek Pulikowski, dr Wanda Półtawska, Mieczysław Guzewicz, Andrzej Tokarz, Jim Murphy, abp Grzegorz Ryś); ok. godz. 18.30 – Eucharystia i dalsza część spotkania do godz. 21.00; zakończenie Apelem Jasnogórskim

 • 38. Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Narodu. W dniach 15-16 czerwca br. na Jasnej Górze odbędzie się 38. Pielgrzymka w intencji trzeźwości Narodu pod hasłem: «Młodzi - Trzeźwi - Wolni». Rozpoczęcie w sobotę o godz. 17.00. W sobotnim programie: prelekcje, świadectwa, uwielbienie śpiewem, Apel Jasnogórski, Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 21.30 i czuwanie do 24.00. W niedzielę o 7.30 sprawowana będzie Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, a na zakończenie pielgrzymki o godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu.

 • Ławka Festiwal. Zaproszenie dla młodzieży! Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów szkół średnich na Ławkę Festiwal, która odbędzie się od 3 do 7 lipca w Opolu-Winowie. W programie festiwalu: koncerty, warsztaty, konferencje, spotkania z gośćmi. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, spotkań przy dobrej lemoniadzie oraz wakacyjnej atmosfery. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.botafe.pl. Na stronie wydarzenia będą pojawiać się informacje dotyczące Festiwalu. Link do strony wydarzenia: https://www.facebook.com/events/510479176413826/

 


„Gazetka parafialna ANNALES jest wydawana przez parafię św. Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej”.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony