Aktualności

W dniach 5-8 lipca 2022 r. odbyła się nasza parafialna pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji (Galeria zdjęć).

092

 

piknik

WYBRANI, ABY SŁUŻYĆ

Dzisiaj rozpoczyna się okres zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, który potrwa do przyszłej niedzieli tj.14 XI.

- Jak zgłosić swoich kandydatów?

PIERWSZY ETAP: Na stoliku z prawej strony, z tyłu kościoła są wyłożone KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW. Należy taką kartę zabrać ze sobą do domu, wypełnić i w ciągu tygodnia (najpóźniej w niedzielę 14 listopada 2021r.) przynieść do kościoła i wrzucić do urny wyborczej stojącej obok stolika z kartami.

DRUGI ETAP: W tygodniu pomiędzy 14 a 21 listopada, kandydaci zostaną poinformowani o mandacie zaufania parafian i ci, którzy wyrażą zgodę zostaną umieszczeni na liście wyborczej. Statut PRD stanowi, że kandydatów po I etapie wyborów powinno być w naszej Parafii nie mniej niż 10 osób. Zgodnie ze Statutem kandydatów na liście wyborczej powinno być nie więcej niż 20.

Ks. Proboszcz posiada uprawnienie do zgłoszenia kandydatów na listę wyborczą, innych niż tych, których przyjmie do PRD poprzez nominację. Na tym etapie ks. Proboszcz wybiera 1/3 członków PRD. Jeśli członek Rady z wyboru ks. Proboszcza znajduje się na liście kandydatów zaproponowanych przez wiernych, należy go z tej listy usunąć, bo będzie członkiem z nominacji ks. Proboszcza.

Jeśli wśród kandydatów na liste wyborczą do drugiego etapu wyborów bądź członków PRD mianowanych przez ks. Proboszcza znajdą się osoby, które zasiadały w PRD przez trzy ostatnie kadencje, na ich kandydowanie na czwartą ks. Proboszcz musi uzyskać zgodę Kurii Diecezjalnej.

W niedzielę 21 listopada Parafianie zostaną poinformowani o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i zostanie ogłoszona lista wyborcza, którą wierni posłużą się podczas drugiego etapu wyborów.

Wybór dokonany przez wiernych w niedziele 28 listopada będzie polegał na postawieniu krzyżyka na karcie wyborczej przy nazwiskach nie więcej niż trzech kandydatów. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż trzy nazwiska lub nie zaznaczy nikogo, głos będzie nieważny.

Komisja skrutacyjna.

Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja skrutacyjna, która składa się z nie mniej niż trzech członków dotychczasowej PRD i jednej osoby spoza jej składu.

W niedzielę 12 grudnia odbędzie się podanie wyników wyborów oraz podanie pełnego składu Rady (z uwzględnieniem 1/3 członków wybranych przez ks. Proboszcza). Tego samego dnia podczas nabożeństwa popołudniowego odbędzie się zaprzysiężenie nowej Parafialnej rady Duszpasterskiej.

 

KANDYDAT DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Kandydatem do Parafialnej rady Duszpasterskiej (PRD) mogą być pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii, cieszący się w niej dobra opinia i nie znajdujący się w sytuacji nieregularnej. Ks. Proboszcz może prezentować własnych kandydatów, innych niż ci, których przyjmie do PRD poprzez nominację.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Parafii Rzymskokatolickiej, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Samotrzeciej w Opolu - Chmielowicach, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą przy ul. Mikołaja Moczii 2, reprezentowana przez ks. Jacka Biernata.
Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, email: kiod@episkopat.pl
Początek strony